Blog
3. února 2019 Július Presinszky

Systémová pole v Jira – nejčastější použití

Kromě systémových polí mohou správci vytvářet také vlastní pole (tzv. Vlastní pole). Tato pole lze použít k zadávání různých typů informací.

Systémová pole

Po instalaci Jira vytvoří několik polí, do kterých můžeme ukládat údaje o jednotlivých úkolech. V následující tabulce je uvádíme spolu s jejich nejčastějším využitím.

 

Název pole Popis
Project „Sběrač“ úloh, které spolu logicky souvisejí.
Key Jedinečný identifikátor úlohy. Např. „KEY-413“ (znaky před pomlčkou představují klíč projektu, ve kterém se úloha nachází, a číslo za pomlčkou označuje pořadové číslo úlohy v projektu).
Summary Stručný název úkolu.
Type Typ úlohy.
Status Stav, ve kterém se aktuální úloha nachází v rámci svého životního cyklu. V pracovních postupech jsou definovány přechody mezi stavy.
Priority Důležitost úkolu ve vztahu k ostatním úkolům v projektu.
Resolution Způsob uzavření úkolu. Např. Done (Hotovo), Duplicate (Duplikovat), Cannot reproduce (Nelze reprodukovat) atd.
Affected version* Verze v projektu, ve kterém se problém vyskytl.
Fix version* Verze projektu, kde je/bude problém řešen.
Component Umožňuje nám seskupit úkoly v projektu do menších skupin. Pro každou složku můžeme také přednastavit řešitele.
Labels Umožňují nám seskupovat a kategorizovat související úkoly.
Environment Prostředí, ve kterém uživatel provádí např. testy (operační systém, webový prohlížeč atd.).
Description Podrobný popis úkolu.
Links Seznam odkazů na související úlohy.
Assignee Osoba, která problém řeší. Do pole assignee nemůžeme přiřadit skupinu.
Reporter Zadavatel úkolu.
Votes
(ak zapnuté v systéme)
Číslo nás informuje o tom, kolik má úloha hlasů.
Watchers
(akzapnuté v systéme)
Číslo nám říká, kolik uživatelů danou úlohu sleduje.
Due Datum, do kterého má být úkol dokončen.
Created Datum a čas vytvoření úlohy.
Updated Datum a čas poslední úpravy/editace úlohy.
Resolved Dátum a čas, kdy byla vyplněna položka „Resolution“ v úkolu.
Original Estimate Odhadovaný čas na řešení daného úkolu.
Remaining Estimate Aktuální odhad, kolik času je potřeba k dokončení úlohy.
Logged Množství času vykázaného pro práci na konkrétním úkolu.

*Verze se většinou používají ve vývojových projektech, kde pomáhají lépe organizovat vydávání verzí softwaru.

Typy vlastních polí

Kromě systémových polí mohou Administrátoři vytvářet také vlastní pole (tzv. Custom Fields). Tato pole lze použít k zadávání různých typů informací. V následující tabulce jsou uvedeny a popsány základní typy vlastních polí, které lze v nástroji Jira vytvořit.

 

Typ pole Popis
Checkboxes Umožňuje vybrat více možností ve formátu zaškrtávacího políčka.
Date picker Umožňuje uživatelům vybrat datum.
Date Time Picker Umožňuje uživatelům vybrat datum a čas.
Labels Umožňuje přidat k úkolu libovolný štítek.
Number Field Umožňuje zadávat pouze čísla (celá nebo desetinná).
Radio buttons Seznam možností zobrazený jako radio buttons – ze seznamu lze vybrat pouze jednu možnost.
Select List (cascading) Umožňuje vybrat hodnoty ze dvou seznamů. Druhý seznam se generuje podle hodnoty vybrané z prvního seznamu.
Select List (multiple choices) Umožňuje vybrat více možností z definovaného seznamu.
Select List (single choice) Umožňuje vybrat 1 možnost z definovaného seznamu.
Text Field (multi-line) Umožňuje zadávat delší textové řetězce.
Text Field (single line) Jednoduché zadávání krátkého textu – maximálně 255 znaků.
URL Field Umožňuje zadat adresu URL.
User Picker Umožňuje vybrat uživatele systému.

V tomto seznamu jsou uvedeny pouze typy, které Jira nabízí jako výchozí. Některé doplňky (např. nFeed) mohou do systému přidat vlastní typy polí.

Doporučené postupy

Nedefinujte příliš mnoho polí – velký počet těchto polí může ovlivnit rychlost instance.

Neduplikujte názvy polí – nevytvářejte vlastní pole se stejným názvem jako existující pole. Pokud se tak stane, bude výběr správného pole při vytváření filtrů JQL pro uživatele matoucí.

Používejte co nejobecnější názvy polí – to souvisí s prvním bodem, pokud máme obecné názvy polí, můžeme je přepsat v jiných projektech, aniž bychom museli vytvářet nové pole.

Používání polí v reportech – typy polí „select“ a „multi select“ jsou vhodné pro vytváření reportů, ale volná textová pole nemusí být nejvhodnější, protože každý uživatel je může psát trochu jinak.

Kontexty polí úzce souvisejí s neduplikováním polí. Kontext znamená, že pro kombinaci projektu (projektů) a typu (typů) problému můžeme nastavit vlastní sadu hodnot nebo zvolit předdefinovanou hodnotu. Omezení spočívá v tom, že v jednom projektu Jira nemůžeme mít definovány 2 kontexty. Pro systémová pole nemůžeme nastavit předdefinovanou hodnotu.

Július Presinszky

Atlassian konzultant

Pokud Vás téma zaujalo, podívejte se na video na téma Uživatelská pole, kde se dozvíte, jak pole fungují.

Pokud potřebujete pomoc odborníků s implementací nebo nastavením systému Jira nebo radu, jak jej co nejefektivněji používat ve vaší společnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Naše řešení Atlassian

Podobné projekty