Blog
6. února 2019 EEA s.r.o.

Aplikace GeoData pro Jira

Pomocí Geodat přehledně zobrazuje vybraná data o podnětech na mapě na svém portálu pro občany.

Náš tým EEA Atlassian vyvíjí různá specifická rozšíření pro produkty společnosti Atlassian, která přinášejí novou funkcionalitu do těchto systémů a rozšiřují jejich využití. Často se stává, že zákazník nenajde na tržišti aplikaci, kterou potřebuje, a obrátí se na nás, abychom jim vytvořili vlastní řešení.

Jedním z takovýchto rozšíření pro JIRA je Geodata, která umožňuje přidat GPS polohu k úkolům v Jira různými způsoby. Tímto způsobem vytvořené úkoly lze zobrazovat na mapě, filtrovat je a plně využívat funkcionalitu Jira při řešení těchto úkolů.

Konkrétní použití geodat v Jira

Bratislava Nové Mesto – participativní rozpočet:

Kancelář participativního rozpočtu eviduje a řeší podněty od občanů v Jira a přehledně je zobrazuje na mapě pomocí Geodat na svém portálu pro občany. Vybraná data je také možné publikovat jako Opendata datasetů pomocí REST rozhraní s GeoJSON a zobrazovat je na mapě v jiných systémech. Kromě toho se řešení používá pro vizualizaci návrhů oprav chodníků a zobrazování realizovaných a plánovaných projektů ve městě.

Firma z průmyslového odvětví

 • Mapa nainstalovaných měřicích a hašících zařízení u zákazníka

Další využití je pro servisní a obchodní tým – klient si na mapě zobrazuje seznam nainstalovaných zařízení u zákazníka. Využívá se vizualizace na mapě pro řízení servisních intervencí přímo na místě, optimalizuje se pracovní cesta pomocí mapy.

Funkcionalita Geodat

Funkcionalitu jsme přizpůsobili pro dvě kategorie uživatelů:

 1. Uživatelé, kteří nemusí mít účet v Jira, jako například občané, využívají funkcionalitu Jira pro zadávání úkolů (Webcollector, emailem nebo JIRA Service Desk). Zadané podněty si mohou prohlížet na mapě, buď přímo v JIRA nebo prostřednictvím integrace na jiných portálech, jako je například Liferay. Mohou hlasovat prostřednictvím naší Voting aplikace pro řešení konkrétních podnětů nebo komentovat podněty pomocí integrace Disquss.
 2. Pro ty, kteří mají účet v Jira a příslušná práva, jako jsou manažeři, servisní tým nebo zaměstnanci samosprávy… Tito uživatelé mohou plně využívat funkcionalitu Geodat:
 • zadávání podnětů přímo pomocí mapy (bod, polygon)
 • úprava adresy přímo na mapě
 • transformace adresy na přesnou polohu (GPS)
 • odkaz přímo na mapu katastru s příslušnou parcelou, ke které patří daná adresa odkaz na stránku
 • specifické procesy pro řešení podnětů a další možnosti
 • možnost zobrazit úkoly na mapě, filtrovat je, zpracovávat pomocí Jira procesů, přiřazovat atd., možnost automatického filtrování úkolů na základě výřezu mapy
 • umožnění úpravy datasetů úkolů s adresou, definování možností filtrování atd.
 • publikování Opendata datasetů pomocí REST rozhraní
 • možnost použití vlastního serveru dlaždic nebo Openstreetmap (mapové podklady)
 • plánování cesty pomocí Google map route
 • dashboard gadget

Funkcionalita Service Desk:

 • Zadávání adresy přes SD portál a následná transformace zadávané adresy na GeoJson
 • Přiřazení úkolu řešitelům na základě geografické polohy zadávané adresy úkolu nebo adresy zadavatele

Vytvoření geo úkolu

Kromě standardního zadávání textové adresy (pomocí webcollectoru, Jira Service Desk, kde se do úkolu zadá adresa a ta se následně automaticky převede na GeoJSON, který se zobrazuje na mapě), můžeme vytvořit úkoly přímo pomocí mapy, kde si vybíráte polohu – bod nebo celou oblast, typ úkolu a po uložení se otevře druhý krok pro zadání dalších údajů o úkolu, což je standardní funkcionalita JIRA.

Umístění bodu na mapě – vybrání projektu a typu úkolu, poté po uložení se otevře druhý krok zadání dodatečných údajů k vybranému úkolu (obrazovka Vytvořit úkol). Příklad oblasti – vybraná oblast Kuchajda, první bod se uloží jako adresa k úkolu, přes tuto adresu si ji poté můžete fulltextově vyhledat (Tomášikova, Bratislava).

Práce s mapou

 

Úkoly na mapě si můžete filtrovat pomocí definovaných datasetů, které obsahují atributy pro další filtrování. K dispozici je také standardní seznam úkolů s JQL vyhledáváním.

Úkoly se filtrují na základě přiblížení mapy a zároveň i ve seznamu, kde je možnost použít další JQL filtr.

 

Po kliknutí na marker se zobrazí náhled obsahující údaje o úkolu. Z náhledu můžete přejít na detail úkolu nebo změnit polohu úkolu.

V detailu úkolu se zobrazuje adresa dané polohy. Tuto adresu můžete fulltextově vyhledávat a máte k dispozici odkaz na katastrální mapu, kde si můžete najít informace o dané parcele.

Konfigurace Geodat

 • Definice vlastních datasetů pomocí REST rozhraní
 • Určení dat, která se mají publikovat v datasetu (atributy úkolu, přílohy, vlastní pole)
 • Definice filtrů na mapě pro konkrétní datasety – možnost výběru atributů úkolu, podle kterých se budou úkoly filtrovat na mapě
 • Definice sloupců ve filtru na mapě
 • Nastavení výchozího datasetu
 • Nastavení základního centrování a přiblížení mapy
 • Tile server – výchozí Openstreetmap, možnost zadat vlastní Tile server
 • Definice barev markerů na mapě
 • Povolení zobrazení odkazu na Google Maps
 • Zobrazení Geo menu v JIRA, zapnutí dalších typů objektů: Polyline, Polygon, Rectangle

Podrobnější informace naleznete v naší dokumentaci – Administrator’s Guide

Vyzkoušejte naši aplikaci na našem demo serveru.

https://geodata.eea.sk

Přihlašovací údaje pro demo server:

 • Uživatel: demo-user
 • Heslo: geodata-demo

Pokud vás aplikace GeoData zaujala a máte nápad, jak ji využít ve vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat.

Tým Atlassian EEA, part of BiQ Group

 

Vyzkoušejte aplikaci na Atlassian Marketplace

Podobné projekty