Nadace

Věříme, že naše práce v segmentu IT může zlepšit svět. Proto vyvíjíme naše aplikace a řešení, která poskytujeme zdarma zejména neziskovým organizacím. V roce 2010 jsme založili nadaci EEA Foundation, jejímž prostřednictvím pomáháme těm, kteří naši pomoc potřebují.

POMÁHÁME

Snažíme se podporovat aktivity, projekty a lidi, kteří chtějí iniciovat změnu a zlepšit svět, ve kterém žijeme.

Naši pomoc zaměřujeme především na dvě oblasti:

Oblast charity

Zaměřujeme se na témata, jako jsou lidské a sociální potřeby. V této oblasti je obecně nejobtížnější najít pomoc. Proto poskytujeme pomoc a podporu lidem a organizacím, které se touto problematikou zabývají.

Rozvojové projekty

V oblasti vzdělávání, kultury, komunitních aktivit, demokratizace a humanizace společnosti, ochrany přírody atd. Cílem naší podpory je povzbuzovat a podporovat myšlenky směřující ke změně k lepšímu, aby přerostly v činy a vyústily v úspěšný závěr.

Naše aktivity nevidíme v oblastech zaměřených na zvyšování technologizace společnosti; v oblastech, které má primárně zajišťovat stát (např. opravy tělocvičen,…) a v oblasti sportu.

Žádost o podporu

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. května do 31. října a schvalování je ukončeno do 15. prosince příslušného roku.
Vyplněné žádosti zasílejte na adresu nadacia@eea.sk nebo na adresu EEA s.r.o., Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava.

Stiahnuť žiadosť

Při posuzování a přidělování finančních prostředků se řídíme následujícími zásadami:

1. Maximální oslovitelnost - chceme znát lidi, kteří budou za projektem nebo činností osobně stát.

2. Maximální informovanost - chceme vědět, jak se projekt realizuje, proto požadujeme, aby nás realizátor informoval.

3. Maximální transparentnost - chceme přesně vědět, jak bylo naloženo s penězi, které jsme na projekt nebo činnost vynaložili.

Pro každý schválený projekt bude určen alespoň jeden člen správní rady Nadace EEA, který bude projekt sledovat a informovat o něm jak ostatní členy nadace, tak osoby v zakládající organizaci (EEA Ltd.).