Blog
18. června 2019 Samuel Titka

Porovnání třech nejpoužívanějších Jira aplikací pro Gantt diagram

Dnes se zaměříme na plánování projektů – porovnáme tři nejoblíbenější aplikace Jira pro Ganttův diagram (Waterfall model).

Využívání kolaboračního nástroje Jira napříč různými oblasti narůstá neuvěřitelným tempem – už dávno neplatí, že Jira je „pouze“ tiketovací nástroj.

Tento trend můžeme jako Atlassian Platinum Solution Partner jednoznačně potvrdit – v posledním období se neustále více a více setkáváme s požadavky klientů, které směřují k managementu projektů v Jira. Tomuto tématu, jako celku, spolu s managementem rozpočtů, výkazů, programů, portfolií atd., Jsme se věnovali v blogovém příspěvku: Vše o projektovém řízení v Jira.

Dnes se zaměříme na projektové plánování – porovnáme tři nejpopulárnější Jira aplikace pro Gantt diagram (Waterfall model). Věříme, že vám naše podrobná analýza a naše poznatky z reálného života pomohou při rozhodování se pro ten správný nástroj.

Představení a krátký popis tří nejpopulárnějších jira aplikací pro gantt diagram

Zaměřili jsme se na aplikace pro Jira Server/Data Center instance.

Jira aplikace BigGantt – Gantt Chart for Jira

BigGantt aplikace je cílená na efektivní plánování a jednoduchý projekt/portfolio management. BigGantt obsahuje podmnožinu funkcí jeho komplexnějšího sourozence BigPicture – konkrétně se jedná o modul Gantt diagram.

BigGantt umožňuje organizovat a plánovat úlohy přímo z Gantt diagramu stylem „drag-and-drop“ včetně definování závislostí mezi úkoly. Samozřejmostí je vytvoření „baseline“ či výpočet kritické cesty. V neposlední řadě obsahuje specifické funkce, které umožňují využití Gantt diagramu i pro agilní týmy, a tedy použití není limitováno pouze na Waterfall model.

Tato aplikace je nejpopulárnější (nejvíce instalací na aktivních Jira instancích) z představované trojice.

Jira aplikace Structure.Gantt – Planning at Scale

Structure.Gantt aplikace je nadstavba pro Jira aplikaci Structure. Structure sama o sobě obsahuje mnoho funkcí. Příkladem jsou možnosti definování si vlastních hierarchií úloh, flexibilní reporting progresu, automatizace, zjednodušení práce či seskupování, filtrování a řazení úloh jednoduchým způsobem. Ve zkratce –projektoví a portfolio manažeři tuto aplikaci jednoduše zbožňují.

Structure.Gantt umožňuje navíc vizualizovat závislosti a časový plán malých či velkých projektů prostřednictvím flexibilního a přehledného Gantt diagramu. Rozsah použití je škálovatelný – je zde možnost pokrýt i portfolia projektů.

Stejně jako BigGantt i Structure.Gantt je kompatibilní s agilním světem.

V neposlední řadě, velkou předností je možnost vizualizované alokace i pro týmy, nejen pro jednotlivce.

Structure.Gantt instalace vyžaduje instalaci (a zakoupení) aplikace Structure.

Jira aplikace WBS Gantt-Chart for Jira

WBS Gantt-Chart, jak sám výrobce tvrdí, je navržen pro zaneprázdněné profesionály z branže projektového managementu.

Zaměřuje se na transparentní a přehledné zobrazení plánu projektu. Umožňuje včas identifikovat možné problémy a následně kaskádovými automatickými změnami na základě závislostí provést nezbytné úpravy plánu. Není třeba se obávat kaskádových změn – tato aplikace obsahuje „Sandbox“ mód, takže změny se skutečně zapíší do Jira úloh až po jejich uložení. Projektový manažer si tak může hrát s plánem, dokud nenajde nejlepší možnou variantu.

Zobrazení alokací histogramem v pohledu na zdroje nebo znázornění postupu práce čarou přímo v Gantt diagramu podtrhuje množství užitečných informací, které dokáže tato aplikace poskytnout.

Na závěr dodáváme, že jako jediná z představené trojice obsahuje vestavěný nástroj pro import a export z/do MS Project (BigGantt vyžaduje dokoupení sesterské aplikace BigTemplate, Structure.Gantt tuto možnost zatím nemá, ačkoli vendor už na ní usilovně pracuje).

Porovnání v kostce


Hlavní přednosti a prostor na zlepšení

Porovnání funkcí

jira gantt

Rozhodnutí na závěr

Určitě si nyní kladete otázku „… a která Gantt appka je tedy nejlepší?“.

Jak to již bývá zvykem v různých oblastech života – ne každé rozhodnutí je jednoduché a ne všechno je pouze černobílé. Jinak to není ani v tomto případě.

Každá aplikace vyniká v určitých bodech, v jiných zase zaostává za konkurencí.

Každopádně, rádi se s Vámi podělíme o následující postřehy:

  • BigGantt – Gantt Chart for Jira aplikace je vhodná při potřebě řízení menších projektů se základním managementem zdrojů. V případě potřeby řízení velkých projektů a “cross-project” řízení zdrojů je dobré sáhnout po BigPicutre a BigPicture Enterprise.
  • Structure.Gantt – Planning at Scale aplikace je určitě to správné rozhodnutí, pokud již ve vaší firmě používáte aplikaci Structure. Pokud Structure ještě nevyužíváte, určitě se vám hodí v případě řízení malých či velkých projektů, programů a portfolií. Navíc následující verze Structure.Gantt by měly přinést funkce, které jí v tomto okamžiku chybí ve srovnání s konkurencí. Značnou výhodou je velká flexibilita a univerzálnost řešení.
  • WBS Gantt-Chart for Jira se na rozdíl od konkurence soustředí na samotný Gantt diagram a Waterfall svět, a to je dobře. Neobsahuje sice množství jiných funkcionalit, ovšem to, na co je tato aplikace stavěná, dělá výborně. V tomto okamžiku je její velkou výhodou „Sandbox“ mód, který (v době psaní tohoto článku) konkurenční nástroje neposkytují.

V případě zájmu vám rádi sdělíme více informací o jednotlivých produktech a nástroji Jira. Neváhejte nás kontaktovat.

Samuel Titka
Atlassian konzutant

Naše řešení Atlassian

Podobné projekty