Blog
1. října 2020 EEA s.r.o.

Integrace Power BI Jira [Set up Tutorial]

Nástroje pro řízení projektů, jako je Jira, používají agilní týmy pro vývoj webových aplikací nejen ke strukturování wokrflow-u, ale také ke zjednodušení administrativních úkolů.

Projektové řízení však není jediným nástrojem, který využívají současné podniky. Business Intelligence neboli BI je také oblíbená mezi webovými vývojáři. Například aplikace jako Microsoft Power BI pomáhají přetavit záznamy na analytické údaje, které jsou užitečné při strategických rozhodnutích ve společnosti. Integrace systémů Jira a Power BI má smysl. Znalosti o projektu a procesu web developmentu jsou pro IT týmy klíčové. Díky tomu je Jira důležitou databází pro přijímání rozhodnutí. Analýza informací z Jira je nezbytná, pokud chce IT společnost zůstat efektivní a v budoucnu vydělat více peněz.

Perfektní platforma řízení obsahuje tři komponenty – softwarovou technologii, systémy a strategii. Zpráva společnosti Gartner’s Magic Quadrant předpovídá, že asociace, které lidem nabízejí přístup do pravidelně aktualizovaného katalogu domácích a zahraničních údajů, do roku 2020 vykáží zdvojnásobení obchodní hodnoty pocházející z investic na analýzu v porovnání se společnostmi, které tak neučiní. Systémy BI se v budoucnu stanou sofistikovanějšími, protože lidé v řídících pozicích potřebují dělat přesná a rychlá rozhodnutí s relevantními údaji. Všechny tyto informace musí být okamžitě přístupné.

Proč je výhodné kombinovat Power BI a Jira

Power BI je jedním z nejlepších představitelů softwaru Business Intelligence

Business Intelligence je spojena s aktuálními aplikacemi, které poskytují rychlý přístup k aktuálním obchodním perspektivám, které jsou založeny na dostupných statistikách.

Pro zabezpečení komplexních BI dat uživatelům, BI software sleduje a hodnotí databáze a poskytuje kvantitativní výsledky v analýzách, přehledech, dashboardech, tabulkách, diagramech a mapách.

Microsoft Power BI je nepochybně jedním z nejběžněji používaných.

Jira je cenným zdrojem obchodních údajů pro analýzu

Společnou charakteristikou všech agilních aplikací je grafický panel, který vizualizuje postupování týmu. Při pohledu na dashboard, přístupný pro všechny členy týmu, okamžitě pochopíte, kolik úkolů je rozpracováno, jaká je průměrná doba potřebná k jejich vyřešení atp.

Jira zobrazuje na nástěnce (dashboardu) významné informace, takže manažeři projektu je mohou vidět, soustředit se na klíčové oblasti a zajistit, aby se požadavky zákazníka zpracovaly v plném rozsahu a podle harmonogramu. Sledování pomáhá supervizorům monitorovat celkový průběh, kromě podrobností o probíhajících sprintech.

Proč je výhodné integrovat Jira a Power BI?

Jira monitoruje hlavní ukazatele výkonnosti nebo KPIs, jako například počet úkolů, rychlost projektového tempa, počet hodin strávených na projektu atp. Díky těmto údajům mohou manažeři činit informovaná rozhodnutí o tom, jak naplánovat zdroje. Díky archivem a datům z historie lze nalézt nedostatky v systému. Administrátoři pak mohou kombinovat data z více kanálů s Power BI. Například webové rozhraní API shromažďuje údaje ze systému na správu úloh v cloudu. Tyto údaje se pak zkombinují s daty z jiných datových zdrojů. Agilní metodologie koordinují komunikaci a plánování, zatímco business systémy pomáhají při dodávání prací včas.

Kroky, které potřebné při nastavení integrace Power BI & Jira

Jira s Power BI můžete integrovat několika způsoby. Jedním z nich je požádat administrátora Jira, aby to udělal na straně Jira API. Toto je dost složitá operace. Ve skutečnosti nemusíte být administrátorem, nebo mít pokročilé dovednosti v oblasti Jira. Každý uživatel, který má přístup k projektu, může exportovat data z Jira do systému Power BI pomocí plug-inu. Například aplikace Power BI Connector for Jira umožňuje snadný export souborů z Jira do systému Power BI podle konkrétních přístupových oprávnění uživatelů.

A takhle to funguje…

1. Kde najdeme plug-in Power BI Jira

Power BI Connector for Jira od společnosti Alpha Serve si můžete stáhnout z Atlassian Marketplace.

Všechny Marketplace aplikace mají 30-ti denní bezplatnou trial verzi na vyzkoušení produktu před samotným nákupem.

2. Jak nainstalovat Power BI Connector for Jira

Začněte otevřením aplikace Jira. Pomocí navigační nabídky přejděte na kartu Power BI. Klepnutím na tlačítko „Create a Data Source“ vytvořte nový konektor:

Po přesměrování na „Create a Data Source“ proveďte následující kroky:

  1. Zadejte název a popis zdroje dat,
  2. použijte „Filter issues for this Data Source“,
  3. zkontrolujte všechna povinná pole,
  4. zkontrolujte všechny detaily, které jste vybrali,
  5. odešlete formulář.

Nyní byste měli vybrat data, která chcete exportovat do Power BI. Pouze Jira administrátor má požadovaná povolení k výběru vlastních polí (custom fields).

Power BI Connector for Jira generuje URL zdroje dat pro práci s BI systémy. Tuto adresu URL budete používat pro export dat do systému Power BI – zkopírujte si ji.

3. Jak importovat údaje z Jira do Power BI

Nyní spusťte váš Power BI Desktop a postupujte následovně:

1. Klikněte na „Get Data“ (1)> „OData feed“ (2) a vložte URL:

2. Vyberte požadované tabulky a klikněte na „Load“:

Soubory se nahrávají do Power BI:

Více informací naleznete v Uživatelské příručce vytvořené společností Alpha Serve.

Power BI v Jiře – Některé běžné možnosti použití

Společnosti mohou využívat analýzy firemních informací z Jira k implementaci lepších strategií. Díky použití dat z Jira v aplikacích BI a jejich zkoumání si firma může udržovat svou konkurenceschopnost.

Níže uvádíme několik případů použití integrace Power BI s Jira.

Řízení lidských zdrojů ve sprintech v oblasti software developmentu

V oblasti vývoje softwaru BI nástroje neustále vyvolávají jednu z nejpalčivějších otázek: měly by týmy akceptovat nebo odmítnout koncept agilní metodologie, která umožňuje programátorům být všestrannými a inovativními při zajišťování potřeb uživatelů (zákazníků).

Manažeři, kteří tvoří vysoce organizované plány se stanovenými úkoly a pevnými časovými rámci, vytvářejí na softwarové inženýry omezující tlak. Problém je v tom, že faktory jako odhadovaný čas a skutečná dodací lhůta nenechávají technikům prostor pro kreativitu, improvizaci a uvolněnost.

Kodeři mají rádi práci ve sprintech a rádi by si sami nastavili pracovní zatížení. Z byznysového hlediska však vyšší pracovní zatížení vede k vyšším výsledkům. Tajemství efektivního agilního rozvoje je umožnit flexibilitu a zároveň udržovat aktivitu organizace.

Resource management vyžaduje nástroje BI k určení některých nejnaléhavějších problémů a úkolů pro jednotlivé členy týmu, jakož i určení typů tiketů nebo průměrné doby testování chyb/bugů. Vývojáři mohou snadno zvládnout self-management a odklon od svých cílů tím, že pomáhají monitorovat průběh prací a koordinovat postup týmu, zejména při sprintu.

Tyto technologie nestanovují přísné protokoly a odpovědnosti, ale spíše všem usnadňují práci.

Supervizoři v supportním týmu

Existují tisíce aplikací, které pomáhají administrátorům určit priority. Některé z těchto nástrojů mají sledovat různé způsoby podpory uživatelů včetně servisních požadavků a typů tiketů. Monitoring dat poskytuje další informace o mediánu času zavření tiketu a procentuálním podílu tiketů uzavřených včas. S podpůrným týmem se proto zachází centrálněji, avšak dostatečně dynamicky, aby byla podpořena imaginativní svoboda. Například to přispěje k odhalení opakujících se problémů a jejich vzorců výskytu.

Práce na vývoji více projektů

Udržování více projektů zahrnuje monitorování mnoha aktivit současně: počet realizovaných projektů, stádium každého projektu, stav projektu z hlediska načasování, 5 nejdůležitějších odložených úkolů.

Aplikace podporují projekty tím, že pomáhají zaměstnancům při určování kritérií a rozdělování projektu na sérii menších úkolů. To pomáhá v chronologii dodávaných projektů. Jelikož softwaroví inženýři pracují na částech projektu společně, každý stav projektu bude třeba náležitě spravovat. Tento proces se často dělí na kratší smyčky, které se postupně spojují do konečného výsledku. Takové fáze se mezi setkáními a vývojovými sprinty mění, což je důležité z hlediska stavu harmonogramu projektu. Udržování krátké smyčky a sbírání zpětných vazeb od vývojářů během plánování umožňuje týmu přizpůsobit se a soustředit se. Zejména umožňuje vyhnout se vytváření problémů.

Power BI panely pomáhají manažerům získat komplexní informace o projektu na první pohled. Takový pohled z ptačí perspektivy umožňuje neustále sledovat stav projektu spolu s klíčovými ukazateli výkonnosti a rychle reagovat na pravděpodobné problémové body.

Shrnutí

Je zřejmé, že pro každou společnost je důležité získat širší obraz o projektu, množství projektů nebo produktivitě svého týmu. Čím relevantnější zdroj údajů společnost začleňuje do byznys analýzy, tím získá podrobnější přehled o výkonnosti své společnosti. Jira je určitě jedním z nejdůležitějších zdrojů údajů pro IT firmy bez ohledu na velikost nebo specializaci, neboť poskytuje informace o hlavních obchodních činnostech. Přidání Jira jako zdroje dat do Power BI od Microsoftu vám umožní vidět širší obraz a získat cenné informace.

Při použití systému Power BI může každý člen týmu získat smysluplné informace doručené nejrozumitelnějším a nejlogičtějším způsobem na přizpůsobeném panelu s vyřazením bezvýznamných údajů. Z tohoto hlediska mít jednoduchý a použitelný framework pro propojení Jira a Power BI poskytuje velkou obchodní výhodu. Schopnost snadno sestavit projekt nebo dashboard týmu mimo daný projekt bez pokročilých administrativních znalostí Jira nebo rozsáhlých povolení a práv, nepochybně zvyšuje angažovanost technického týmu a jeho výkon.

 

Připraveno ve spolupráci s partnerskou firmou Alpha Serve

Podobné projekty