ŠKOLENÍ

Pokročilá konfigurace projektů Jira

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN
Na poptávku
Objednávka školení

Popis školení

Jira Advanced Project Configuration Training zahrnuje správu a konfiguraci týkající se pokročilých nastavení systému Jira, jako jsou: typy a kategorie projektů, typy úkolů, pracovní postupy, obrazovky, pole, priority, rozlišení, oznámení, oprávnění atd.

Účastníci získají kompletní přehled a plné pochopení všech položek, které je třeba nakonfigurovat/definovat při přípravě přizpůsobeného projektu Jira. Získané znalosti pomohou účastníkům implementovat komplexní procesy do systému JIRA.

Školení je navrženo tak, aby pokrylo běžné funkce systému Jira, které jsou společné pro verze Jira Core, Jira Software a Jira Service Management. Tam, kde je to relevantní, jsou uvedeny a stručně popsány také specifické funkce Jira Service Management a Jira Software.

Školitel přepíná mezi prezentací a živou ukázkou nastavení/konfigurace v běžící aplikaci Jira. Účastníci budou mít také přístup ke školící aplikaci Jira, aby si během školení mohli vyzkoušet různé funkce.

Školení nezahrnuje nastavení nástěnek Agile (Scrum / Kanban / Kanplan) a specifické prvky Jira Service Managementu, jako je konfigurace typů požadavků, front, SLA atd. Tato témata jsou vysvětlena v jiných dostupných školeních.

Školení je určeno pro instance Jira Server, Data Center a Jira Cloud.

Délka školení

6 hodin

Časový harmonogram

9:00 – 15:00

Cena školení

 • Cena online školení 400€ bez DPH (480€ s DPH)
 • Pokud máte zájem o standardní školení (na místě), kontaktujte nás a my vám vypracujeme individuální nabídku.

Cílová skupina uživatelů

Administrátoři JIRA nebo osoby s oprávněním administrátora JIRA, kteří potřebují nastavovat a konfigurovat projekty (typy úkolů, pracovní postupy, obrazovky, pole, oprávnění, oznámení atd.).

Předpokládá se, že účastníci již znají systém JIRA alespoň na úrovni koncových uživatelů.

Obsah školení

 • Projekty JIRA
  • Typy projektů JIRA
  • Kategorie projektů JIRA
 • Typy úkolů
  • Schémata typů úkolů
 • Pracovní postupy
  • Statusy
   • Vlastnosti statusů
  • Přechody
   • Typy přechodů
   • Možnosti přechodů – spouštěče, podmínky, validátory, postfunkce, vlastnosti
  • Návrhář pracovních postupů
  • Diagramy pracovních postupů
  • Požadavky na schvalování a přechody v zákaznickém portálu (specifické funkce pro Jira Service Management)
  • Tipy, poznámky a osvědčené postupy
 • Obrazovky
  • Schéma obrazovek
  • Schéma polí pracovních úkolů
 • Pole
  • Systémová pole
  • Vlastní pole
  • Vyhledávání předpolí
  • Renderer
  • Kontexty
  • Konfigurace polí
   • Povinná/volitelná/skrytá pole
  • Schémata konfigurace polí
  • Tipy, poznámky a osvědčené postupy
 • Priority
  • Schéma priorit
 • Řešení
  • Tipy, poznámky a osvědčené postupy
 • Notifikace
  • Schéma notifikací
  • Příjemci
  • Systémové a vlastní události
  • Oznámení zákazníků (specifická funkce pro Jira Service Management)
 • Oprávnění k projektu
  • Schéma oprávnění
  • Projektové role
  • Tipy, poznámky a osvědčené postupy
 • Zabezpečení rolí
  • Schéma poskytování rolí
  • Úrovně zabezpečení
  • Tipy, poznámky a osvědčené postupy
 • Globální oprávnění
  • Oprávnění projektu vs. globální oprávnění
 • Globální a projektová oprávnění pro Jira Service Management (specifická funkce pro Jira Service Management)

Organizační podmínky

Organizační podmínky naleznete zde.

Místo školení

Online

E-mail : skolenia@eea.sk