Blog
2. února 2019 Samuel Titka

Reporting v Jira pro pokročilé

Jira Vám dává spoustu možností, jak s daty pracovat, zobrazovat je a vyhodnocovat. Jelikož vždy je co vylepšovat, podívejme se na možnosti reportingu v Jiře.

Proč potřebujete reporting?

Jak jsme si vysvětlili v předchozím článku (Jira a reporting – je to jednoduché) reporting Vám umožňuje mít přehled o fungování firmy pomocí stanovených ukazatelů. Jira Vám dává spoustu možností jak s daty pracovat, zobrazovat je a vyhodnocovat. Jelikož vždy je co vylepšovat, podívejme se na možnosti, jaká rozšíření pro účely zpracování a vyhodnocování dat jsou k dispozici.

Jaká máme pro Vás řešení, pokud Jira reporty už nestačí?

Přes rozsáhlé možnosti vytváření reportů přímo v Jira, je někdy třeba jít za hranice vestavěné funkcionality. V určitých případech je nutné vytvořit složitější sestavy. Toto je samozřejmě závislé na celkovém způsobu implementace procesů, interních pravidel a organizace práce v Jira.

Mnohokrát uživatelé sáhnou po možnosti exportování dat pomocí připraveného Jira filtru do CSV souborů. Tato data pak různým způsobem transformují a vyhodnocují v tabulkových editorech (např. Excel či LibreOffice Calc) – nejčastěji kombinací kontingenčních tabulek, filtrování a koláčových či sloupcových grafů. Tento způsob samozřejmě pokryje určité potřeby, ale není ideální. Vznikají různé sestavy a reporty, které kolují obvykle emailovou komunikací, a tedy vzniká riziko prohlížení neúplných či neaktuálních reportů. V tomto případě nelze mluvit o „centralizovaném“ a standardizovaném reportingu.

Funkcionalitu standardního exportu JIRA úloh značně rozšiřují různé add-ony, jako příklad můžeme uvést populární Better Excel Plugin pro JIRA (XLSX, XLS) nebo Xporter – Export issues from Jira.

Rozšíření schopností Jira reportingu – EazyBI Jira add-on

Vytvoření složitých sestav či komplexních reportů může značně usnadnit a urychlit Jira add-on EazyBI. Pokud je většina údajů, nad kterými potřebujete vytvářet reporty, obsažené přímo v Jira, EazyBI poskytne kompletní centralizovaný reporting. Problémem však není ani doimportování dat z externích zdrojů (z externích databází, přes REST API či z CSV/Excel souborů). Je tedy dost možné, že už jiný reportingový nástroj nebudete ani potřebovat.

V EazyBI lze vytvářet různé reporty stylem drag-and-drop. Poskytuje analýzu a vizualizaci nad všemi Jira projekty, Jira úkoly a jejich atributy. Výjimkou nejsou ani specifická pole z Jira Software či Jira Service Desk projektů a různých dalších populárních Jira add-onů.
EazyBI reporty umožňují identifikovat trendy, vyhodnocovat nejlepší/nejhorší výsledky a to v obecném přehledu nebo vnořováním se hlouběji do konkrétních detailů.

EazyBI add-on je dostupný pro Jira Cloud i Jira Server. Je to jeden z nejpoužívanějších Jira add-onů – nasazený v tisících malých či velkých podniků.

Pro lepší představu – příklady různých reportů vytvořených v EazyBI nad Jira daty.

 

Integrace Jira aplikace se specializovaným BI nástrojem – Tableau

V případě, že je třeba vytvářet sestavy, jejichž zdrojová data ve velké míře pocházejí z různých zdrojů (nejen z Jira), je vhodné sáhnout po specializovaném Business Intellegence nástroji. Jako příklad lze uvést nástroj Tableau. Pomocí dedikovaných datových konektorů není problém importovat relevantní data z Jira do tohoto nástroje.

Integraci Jira a Tableau blíže popíšeme v samostatném blog-příspěvku.

 

Zaujaly vás možnosti reportingu v JIRU? Rádi byste se dozvěděli víc? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Samuel Titka

Atlassian konzultant

Pokud Vás téma zaujalo, podívejte se na video na téma Scrum, Kanban a Agile reporty, kde se dozvíte jak metody fungují.

Naše řešení Atlassian

Podobné projekty