Blog
4. ledna 2019 Július Presinszky

Nejpoužívanější aplikace pro řešení Atlassian

V EEA, po dobu, kdy jsme používali produkty Atlassian, jsme vyzkoušeli a vyvinuli mnoho aplikací. Zde je seznam aplikací, které rádi doporučujeme našim zákazníkům.

V EEA jsme za ta léta, co používáme produkty Atlassian, vyzkoušeli a vyvinuli mnoho aplikací. Přečtěte si, které rádi doporučujeme našim zákazníkům.

Add-on je instalační komponent, který doplňuje nebo rozšiřuje funkcionalitu Jira (Confluence). Příkladem může být Jira Calendar plugin, umožňující zobrazení due date úkolů ve formátu kalendáře. Jira (Confluence) přichází s množstvím předinstalovaných rozšíření (nazývaných také systémové add-ony). Avšak můžeme doinstalovat i několik add-onů přímo ze stránky Atlassian Marketplace nebo nahráním z disku vašeho PC (například add-on naprogramovaný uživatelem). Rozšíření na Atlassian Marketplace jsou obvykle placené, ale některé jsou také zdarma. V případě placených add-onů je možné si je bezplatně vyzkoušet po dobu 30 dní. Platí, že add-on kupujeme pro stejný počet uživatelů jako licence Atlassian produktu. Příklad: Pokud máme Jira Core pro 500 uživatelů, každý placený add-on musí být licencován také pro 500 uživatelů.

Jira

Script runner pro Jira

Kdo ho ocení: administrátor Jira

Hlavní výhody:

 • Rozšiřuje JQL o další funkce, jako je například „hasAttachments“.
 • Možnost rozšířit workfl owy o vestavěné nebo vlastní scriptované podmínky, validátory a post funkce.
 • Scriptovaná pole – hodnota pole je počítána při otevírání nebo editaci úkolu pomocí skriptu.
 • Administrace projektů pomocí vestavěných scriptů (např. kopírování existujícího projektu).
 • Escalation service – umožňuje periodicky vykonávat vybranou akci (např. změna statusu, nastavení hodnoty pole) na úlohách splňujících určité kritérium.

Marketplace 

Dokumentace

Jira workflow toolbox

Kdo ho ocení: administrátor Jira

Hlavní výhody:

 • Nástroj rozšiřuje možnosti podmínek, validátorů a post funkcí ve workfl owu.
 • Umožňuje vložit post funkci, která změní obsah definovaného pole.
 • Možnost upravit přechod tak, aby mohl být proveden pouze uživatelem definovaným v určitém poli (např. povolit přechod „Schválit“ pouze uživateli vybranému v poli „Schvalovatel“).
 • Add-on je využíván zejména administrátory, kteří si mohou přizpůsobit workfl owy v organizaci.
 • Stejně jako Script runner také nabízí pole, jejichž hodnota je vypočítána na základě určitého výrazu. Jako příklad lze uvést pole, které sečte hodnoty dvou dalších polí (Celkové náklady = capex + opex).

Marketplace

Dokumentace

BigGantt – neat gantt chart

Kdo ho ocení: projektový manažer, týmový líder, release manažer

Hlavní výhody:

 • Slouží k vizualizaci Jira úkolů v Ganttově diagramu.
 • Ganttův diagram je vynikající pro „waterfall“ metodiku vývoje softwaru.
 • Můžeme si zvolit množinu dat, která se mají zobrazovat v diagramu (např. jeden projekt nebo výsledky filtru).
 • Při pohledu na Gantt vidíme závislosti mezi jednotlivými úkoly.

Marketplace

Dokumentace

Tempo Timesheets

Kdo ho ocení: projektový manažer, týmový líder

Hlavní výhody:

 • Add-on zlepšující možnosti vykazování odpracovaného času na úkolech.
 • Jira „out of the box“ obsahuje jednoduchý mechanismus pro vykazování času stráveného řešením úkolů.
 • Tempo Timesheets poskytuje každému uživateli přehled ve formě tabulky, na kterých úkolech, v které dny a kolik odpracoval.
 • Nadřízený může takto sledovat práci svého týmu.
 • Timesheets má v sobě integrovanou možnost zasílání výkazu práce nadřízenému k schválení.

Marketplace

Dokumentace

Automation for Jira

Kdo ho ocení: manažer podpory, týmový líder, administrátor

Hlavní výhody:

 • Pomáhá vytvářet pravidla, pomocí kterých můžeme automatizovat často opakující se úkoly.
 • Příkladem může být uzavření úkolu, pokud zákazník neodpověděl do 10 dní.

Marketplace

Dokumentace

Natural searchers for Jira

Kdo ho ocení: projektový manažer, týmový líder

Hlavní výhody:

 • Abychom zajistili správné řazení hodnot polí, můžeme použít add-on Natural Searchers for Jira.
 • Tento add-on lze použít pro vnitřní textová pole a také pro skriptovaná pole z add-onu ScriptRunner.
 • Pokud dáme řadit podle hodnot v textovém poli Jira, standardně je řadí tak, že hodnota „abc10“ bude před „abc9“ (protože abecedně je 1 před 9), ale add-on zajistí pro uživatele přirozenější opačné pořadí (matematicky je 9 před 10).

Vyskúšajte aplikáciu na Atlassian Marketplace

Dokumentace

Confluence

Gliffy Diagram for Confluence

Kdo ho ocení: architekt, analytik, designér

Hlavní výhody:

 • Add-on umožňuje vytváření různých diagramů. Uživatelé tedy už nejsou nuceni kreslit diagramy v jiném programu (např. Microsoft Visio) a připojovat je jako přílohy na Confluence stránku.
 • Gliffy podporuje velké množství typů diagramů a umožňuje uživatelům exportovat své diagramy do jiných formátů jako například PNG, JPEG.

Marketplace

Dokumentace

Table filter and Charts for Confluence

Umožňuje filtrovat v komplexních tabulkách na Confluence stránkách. Při vytváření tabulky určíme, ve kterých polích tabulky se má vyhledávat, poté přímo na stránce přidáváme kritéria. Také umožňuje rychlé vizualizování dat z tabulky ve formě grafu.

Marketplace

Dokumentace

No Email Storm

Nahrazuje checkbox „Notify watchers“ dvěma tlačítky „Save“ a „Save&Notify“. Při uložení dokumentu pomocí tlačítka Save notifikační e-mail o změně není zaslán sledovatelům stránky.

Marketplace 

Dokumentace 

Announcement Banner for Confluence

Umožňuje nastavit zprávu, která se zobrazuje uživatelům na vrchu všech stránek Confluence. Tímto způsobem mohou administrátoři informovat o plánovaných výpadcích aplikace. Banner může obsahovat HTML kód. Tento add-on má také verzi pro JIRU.

Marketplace 

Dokumentace 

Page tree as process map

Struktura stránek na levé straně je vizualizována jako procesní mapa na Confluence stránce. Uživatelé mohou jednoduše měnit barvy na procesní mapě. Pořadí procesů v mapě je definováno pořadím stránek. Po změně pořadí stránek v Confluence se změní také pořadí procesů v procesní mapě.

Vyskúšajte aplikáciu na Atlassian Marketplace

Dokumentace

V naší společnosti EEA máme mnoho vývojářů, kteří pro naše klienty vyvinuli řadu aplikací na míru. Pokud potřebujete nějaké rozšíření pro Jiru nebo Confluence, obraťte se na nás. Rádi vám doporučíme vhodnou aplikaci nebo ji pro vás naprogramujeme.

 

S pozdravem,

Július Presinszky

Atlassian konzultant

 

 

Podobné projekty