Blog
22. ledna 2019 Július Presinszky

Nástěnky v Jira jednoduše

Snadno si přizpůsobte nástěnku – dashboard v Jira.

Nástěnka/Dashboard je prvním přístupovým bodem, který uživatel vidí po přihlášení do systému Jira. Dashboardy slouží k zobrazení různých sestav/grafů, které vám pomohou lépe organizovat práci. Podle vašich požadavků je možné je v systému Jira vytvořit:

 • jednu nástěnku pro jeden projekt
 • několik nástěnek pro jeden projekt
 • jednu nástěnku pro několik projektů
 • soukromou nástěnku pro každého uživatele s jeho úkoly.

Vytvoření nástěnky

Po prvním přihlášení do systému Jira se uživateli zobrazí tzv. systémový dashboard – ten je definován správci.

Uživatelé si mohou vytvořit vlastní tak, že otevřou např. systémový nástěnku, kliknou na znak vpravo nahoře a v nabídce vyberou “ Create Dashboard“ (Vytvořit nástěnku).

nastenky - dashboard v Jira

Následující stránka uvádí

 • název nástěnky
 • popis nástěnky
 • zda chcete vytvořit prázdnou nástěnku nebo zkopírovat již existující nástěnku.
 • zařazení mezi oblíbené
 • nastavit sdílení – sdílení se nastavuje stejným způsobem jako u filtrů (viz výše).

Kliknutím na tlačítko ADD otevřete novou nástěnku a kliknutím na tlačítko Edit Layout můžete upravit rozložení nástěnky (1 sloupec, 2 sloupce, 3 sloupce). Dalším krokem je přidání gadgetů na vaši nástěnku.

Gadgety

Gadgety umožňují přizpůsobit informace, které se zobrazují na nástěnkách v aplikaci Jira. Každý gadget lze nakonfigurovat – buď je za ním filtr, který rozhoduje o tom, jaká data se zobrazí, nebo (v případě gadgetu Activity stream) vyberete projekt, jehož data chcete zobrazit. Gadget můžete přidat tak, že otevřete ovládací panel, a pokud jste jeho vlastníkem, v pravém horním rohu je možnost „Přidat gadget“. Na další obrazovce vyberete, který gadget chcete přidat.

Nejpoužívanější gadgety:

 • Activity stream (Proud činnosti) – můžete si prohlédnout poslední činnost ve své instanci (lze omezit na projekt(y)).
 • Assigned to Me (Přiřazeno mně) – zobrazuje všechny nevyřízené úkoly, u nichž jste příkazcem.
 • Created vs. Resolved Chart (Graf vytvořených vs. vyřešených úkolů) – počet vytvořených úkolů vs. počet vyřešených úkolů za definovaný časový interval (např. posledních 30 dní).
 • Filter Results (Výsledky filtru) – zobrazuje výsledky vybraného filtru na panelu – můžete určit, která pole se mají zobrazit.
 • Issue Statistics (Statistika problémů) – problémy z určitého projektu nebo filtru seskupené podle uživatelem definovaného pole (např. podle priority, řešitele).
 • Pie Chart (Koláčový graf) – zobrazí problémy z filtru nebo projektu seskupené podle uživatelem definovaného pole v koláčovém grafu.
 • Two dimensional Filter Statistics (Dvourozměrné statistiky filtru) – zobrazuje statistické údaje v konfigurovatelném tabulkovém formátu. Vstupem pro tenhle gadget je filtr. Vytvoříte například filtr, který obsahuje všechny úlohy z určitého projektu. Tenhle gadget můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala statistiky této kolekce úloh v tabulce, přičemž v řádcích bude uveden stav úlohy a ve sloupcích přiřazený řešitel.
 • Watched Issues (Sledované problémy) – zobrazí všechny problémy, u nichž jste sledovatelem.

Každý z gadgetů má vlastní konfiguraci, kde můžete nastavit vstupní údaje, které se mají zobrazit (obvykle vyžadují uložený filtr). V konfiguraci miniaplikace máte možnost nastavit, aby se zobrazené hodnoty aktualizovaly každých 15min bez obnovení stránky v prohlížeči.

Popsané gadgety jsou vestavěné, některé doplňky (z marketplace.atlassian) rozšiřují počet gadgetů. Příklady takových doplňků jsou: Tempo, EazyBI nebo Search Fields Gadget.

Július Presinszky
Atlassian konzultant

 

Pokud vás toto téma zajímá, podívejte se na video Vytváření nástěnek v Jira, kde se dozvíte, jak vytvořit a nastavit nástěnky.

Podobné projekty