Blog
11. srpna 2021 EEA s.r.o.

Migrace na Atlassian Cloud, na co se připravit?

Jednou z výhod přechodu na Atlassian Cloud je možnost postupné migrace a vzájemné integrace produktů.

Pomalu se usazuje prach po velkých změnách, které společnost Atlassian oznámila v oblasti licencování. Plánuje postupně zrušit platformu Server a zaměřit se na Cloud (pro malé a střední firmy) a Data Center (určené pro podniky). Tyto změny jsme podrobněji popsali v našem předchozím příspěvku na blogu a s odstupem času vidíme, že toto rozhodnutí dává smysl – znamená to, že nemusíme bojovat na třech frontách najednou. V tomto blogu si řekneme, že dané změny mají své opodstatnění.

Když byla podpora Serveru poprvé oznámena, zvedla se vlna uznání i kritiky. Tématy, která v této souvislosti rezonovala, byly rozdíly ve funkčnosti, ceně a možnostech integrace. Pojďme se na ně podívat, protože mnohé indicie naznačují, že toto naznačení směru ke cloudu bylo promyšlenější, než se na první pohled mohlo zdát. Projděme si některé rubriky otázek týkajících se platformy a podívejme se na argumenty pro a proti.

Změny funkcionality

Asi největším otazníkem pro uživatele byla potenciální změna funkcionality jejich instancí Jira a Confluence: ne všechny v tuto chvíli používané doplňky jsou s Cloudem kompatibilní, některé pracné změny prostředí Jira a Confluence vznikaly úpravami souborů na serveru, zásahy do databáze a složitější automatizace zajišťovaly vložené kusy kódu (Groovy, Javascript a další) nebo zkompilované do doplňků. V cloudu tak snadný přístup k „vnitřnostem“ aplikace opravdu nenajdeme, ale existují důvody, které to dobře kompenzují.

Společnost Atlassian dala jasně najevo, že migrace doplňků do cloudu je pro ni prioritou, a vyvíjí na vydavatele patřičný tlak, aby bylo zavádění co nejširší a nejplynulejší. Při konzultacích s klienty se ukazuje, že řada rozšíření, která nelze migrovat, jsou historické procesní implementace. Ty lze dnes řešit elegantněji a jednodušeji, pomocí doplňků nebo automatizace. Migrace do cloudu se tak stává skvělou příležitostí ke konsolidaci procesů, produktů, infrastruktury i samotné implementace. Rozšíření, která se přesto ukáží jako nezbytná, je možné implementovat například prostřednictvím rozhraní REST API.

Je proto vhodné podívat se na migraci vašich nasazených produktů Atlassian také z pohledu revitalizace procesů.

Cena licencí

Po těchto úvahách následoval přepočet cen licencí pro mnoho uživatelů. První odhady ukázaly, že cena za cloud bude vyšší než cena za server. Společnost Atlassian opět ukázala, že to není tak jednoznačné. Nabízí dvě alternativy licencování Cloudu – měsíční a roční.

Při měsíční platbě se celková cena počítá na aktivního uživatele, což je skvělá zpráva pro klienty, kteří jsou těsně nad uživatelskou úrovní pro Server. Pokud jste potřebovali zapojit uživatele číslo 101 do systému Jira Server, museli jste si zakoupit licenci pro 250 uživatelů. U služby Cloud se toto nestane a vždy platíte pouze za tolik uživatelů, kolik je jich v daném okamžiku aktivních.

Naproti tomu roční platba za Atlassian Cloud funguje na výše zmíněné a známé úrovni uživatelů, ale se dvěma rozdíly:

  1. Cena za rok se počítá jako cena za 10 měsíců, takže ušetříte částku za 2 měsíce.
  2. Úrovně uživatelských licencí jsou uživatelsky přívětivější a jsou odstupňovány po 100 uživatelích pro 100 až 1000 uživatelů. Pro 1000 až 2000 uživatelů jsou jednotlivé úrovně po 200 uživatelích.

V některých případech vás tak licence Cloud vyjdou ještě levněji než serverové licence.

Významnou pobídkou a výhodou platformy Cloud jsou různé slevy pro klienty, kteří produkty Cloud zkoušejí nebo na ně migrují. Jedná se o takzvané věrnostní slevy na nové nákupy ročních licencí (až 55 %), zkušební migrační licence (v délce až 12 měsíců v závislosti na platnosti údržby) a duální licence (až 12 měsíců platnosti údržby při nákupu licence Cloud). V případě zájmu vám rádi poskytneme nezávaznou cenovou nabídku na licence Cloud a informace o slevách.

Integrace a režie

Při zvažování a porovnávání nákladů na Cloud a Server je důležité si uvědomit, že s platformou Cloud odpadá množství lidské práce, kterou musí správci vynaložit na údržbu prostředí, pravidelné aktualizace a řešení problémů, nemluvě o riziku ztráty dat, které s sebou případné incidenty ve vlastním prostředí přinášejí. Cloudové produkty společnosti Atlassian jsou komfortní: nemusíte se o nic starat a odpovědnost (např. za provozuschopnost) je na straně poskytovatele. Atlassian chce přechod na cloud usnadnit, a proto vytváří nástroje, které s migrací pomáhají, a poskytuje klientům širokou podporu.

Výhodou migrace do Atlassian Cloudu je mimo jiné to, že můžete migrovat postupně a své produkty vzájemně integrovat. Nic vám nebrání začít implementací znalostní báze Confluence v cloudu a propojit ji se stávajícím zákaznickým portálem Jira Service Management. Nestačí vám propojení, ale potřebujete hlubší integraci? Ani to není problém, protože několik doplňků z tržiště Atlassian Marketplace umožňuje plnou synchronizaci úloh mezi cloudovou a serverovou verzí produktů Atlassian. Přesto i propojení portálů Service Management s poštou zvládá Atlassian v cloudu rychleji a snadněji než na serverové platformě.

Pomůžeme vám!

Pokud zvažujete přechod na Atlassian Cloud, doufáme, že vám tento blog objasnil některé otázky. Jak provést úspěšnou a pohodlnou migraci? Můžete začít tím, že si položíte základní analytické otázky:

  • Které všechny produkty chcete přesunout do cloudu? Které doplňky? Jaká je velikost instance?
  • Jak obvykle pracují vaši uživatelé v produktech Atlassian? Jaké všechny role zastávají? Kde spravujete své uživatele?
  • Jaké úpravy (např. skripty, automatizace, integrace) používáte k dosažení funkčnosti?
  • Máte nějaké firemní nebo týmové bezpečnostní předpisy a omezení?

Odpovědi na tyto otázky jsou začátkem migrace do cloudu. Pomohou vám určit vaše potřeby, odhadnout složitost a naplánovat další postup. Po posouzení a analýze následuje příprava, migrace a kontrola – ale to je téma na jiný příspěvek na blogu. Pokud máte další otázky týkající se migrace, jsme připraveni vám se všemi těmito kroky odborně pomoci – stačí nás kontaktovat.

Tipy navíc:

 

Pavol Sočuvka,  Atlassian konzultant

Naše řešení Atlassian

Podobné projekty