Blog
18. srpna 2023 Samuel Titka

Konec podpory serverových produktů Atlassian. Kam dál?

Je dobré být připraven a mít plán přechodu na cloud nebo data centra. Konec podpory serverových produktů od společnosti Atlassian se neúprosně blíží!

V komunitě Atlassian je 15. únor 2024 dobře známým datem. V tento den dosáhne vrcholu změna, kterou Atlassian oznámil již v roce 2020.

 

Od tohoto dne Atlassian oficiálně přestane podporovat SERVEROVÝ větev produktů a tak ve ještě větší míře bude jeho veškerá energie věnována rozvoji cloudových řešení a data centra produktů.

Konkrétně půjde o konec podpory následujících produktů:

 • Jira Software Server,
 • Jira Core Server,
 • Jira Service Management Server,
 • Confluence Server,
 • Bitbucket Server,
 • Crowd Server,
 • Bamboo Server,
 • Atlassian-built Server apps.

 

Ve snaze o zachování vysoké úrovně zabezpečení vašich produktů Atlassian, jejich stability a získávání aktualizací přinášející novou funkcionalitu i po tomto datu doporučujeme migraci na produkty Atlassian v cloudu nebo přechod na data centra.

V závislosti na komplexnosti vašeho stávajícího řešení založeného na produktech licencovaných serverovými licencemi a na základě volby cílového hostingu produktů (tj. cloud vs. on-premise data centrum) může jít o změnu rychlou nebo také poměrně zdlouhavou.

Je dobré být připraven a mít plán přechodu, neboť únor 2024 se blíží. Pokud svůj plán ještě nemáte, není třeba to odkládat. Kde však začít a jak postupovat? To jsou otázky, na které vám rádi pomůžeme najít ty správné odpovědi.

Alfou a omegou bude výběr cílového typu produktů, tedy zda přejít na cloudové produkty nebo na jejich data center alternativy. Dvě možnosti – to nezní až tak složitě. Je zde však mnoho faktorů, které do tohoto důležitého rozhodnutí vstupují. Naši experti vám s výběrem pomohou, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Přechod na data centra produkty

Přechod na data centra obvykle využívají velké společnosti, jejichž nástroje Atlassian, například Jira, využívají v mnoha procesech a integrují na různé jiné nástroje. Obvykle bylo nastavení Atlassian nástrojů věnováno mnoho úsilí, nejsou neobvyklé různé customizace a využívání add-onů z platformy Atlassian Marketplace.

V tomto případě je data centra vhodnější alternativou, neboť přechod ze serveru na DC je hladký a nevyžaduje zásadní změny v samotných procesech či add-onech. Dopad pro koncové uživatele je minimální, serverové produkty a produkty datových center jsou si velmi blízké, běžný uživatel prakticky neuvidí rozdíl.

Principiálně dokonce může jít pouze o změnu v licencování – pokud jde o přechod na „single-node“ data centra. Použijí se nové licenční klíče. Je však třeba dát pozor, data centra licence na rozdíl od serverových mohou expirovat, neboť jde o roční poplatek (annual subscription). Pro Jira Software začíná data centra licence na balíčku pro 500 uživatelů. V porovnání se serverovou licencí nižší počet k dispozici není.

Vhodnější je samozřejmě přejít na „multi-node“ infrastrukturu (clusterové řešení), aby byl využit plný potenciál data centra produktů. I v tomto případě však nejsou zásadní změny v samotných procesech implementovaných v Jira. Změny jsou hlavně na nižší – hostingové úrovni a infrastruktuře.

 

 

Přechod na cloudové produkty

Samotný Atlassian obecně doporučuje přechod na cloudové produkty, neboť vývoji cloudových řešení věnuje enormní úsilí.

Tento přechod se tak bude týkat většiny společností, které velikostí patří k menším a středně velkým podnikům. Výjimkou však nejsou ani enterprise klienti, kterým to situace umožňuje a rádi odlehčí své systémové administrátory o správu a údržbu Atlassian aplikace jako takové.

Migrace může mít různé podoby.V podstatě může jít o kompletní migraci všech dat nebo o částečnou migraci, která pokryje na začátku přenos klíčových procesů a postupně bez časového tlaku bude prostor pro případný přenos méně důležitých dat a procesů.

Někteří klienti dokonce využili tuto nutnou změnu jako odrazový bod pro nový začátek. V cloudu začali budovat procesy na zelené louce, avšak již s nabytými zkušenostmi z používání serverových produktů. Tento princip představuje možnost nápravy zanedbaných oblastí či vyvarování se historických chyb v konfiguraci či procesech. Samozřejmě, tento způsob je spíše výjimkou, neboť si vyžaduje více manuální práce.

Vyzkoušení si Jira Cloud je velmi jednoduché. Atlassian dokonce nabízí Jira Software Cloud s základní sadou funkcí pro 10 uživatelů zdarma. K dispozici jsou také bezplatné plány pro Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence a další populární cloudové produkty Atlassian.

Z pohledu běžných uživatelů, například nástroje Jira, je přechod na cloud změnou, kterou si jistě všimnou. Změn v porovnání se serverovým produktem je mnoho. Samozřejmě, filozofie a hlavní princip práce zůstává zachován.

Odlišné je uživatelské rozhraní, rozložení panelů a dalších prvků.

Také práce s add-ony se může lišit, jejich funkcionalita se nemusí přesně překrývat s možnostmi jejich serverových variant, i když se prodejci add-onů snaží v většině případů co nejvíce přiblížit zavedeným možnostem, na které byli uživatelé zvyklí.

Možnosti výraznější customizace cloudových produktů – hlavně v oblasti frontendu – jsou mnohem menší.

V neposlední řadě se na změny musí připravit také samotní správci cloudových produktů Jira, neboť se budou setkávat s novými oblastmi konfigurace či jiným způsobem správy licencí a uživatelských účtů. Obavy však nejsou na místě. Atlassian poskytuje přehledné školicí materiály či online kurzy. Hlavní však je, že správa je intuitivní a logická.

Před samotným rozhodnutím o migraci do cloudu doporučujeme připravit si analýzu, která:

 1. Zodpoví otázku potřeby konsolidace nastavení projektů,
 2. Určí časovou náročnost migrace,
 3. Dá informaci o ceně migrace a provozních nákladech vašeho řešení v cloudu,
 4. Určí, které části dosavadního procesu nejsou podporovány, případně se musejí upravit pro cloud.

Zůstávání na serverových produktech

Zůstávání na serverových produktech neznamená pouze ztrátu obohacování produktu novými funkcionalitami či zlepšeními výkonu. Hlavním problematickým bodem je konec plácání děr a oficiální podpory v případě problémů.

Zvláště ohroženy budou produkty vystavené veřejnému přístupu z internetu. Případné objevené bezpečnostní zranitelnosti tak mohou být snadno zneužity za účelem krádeže dat či jiné kompromitace.

Jako Atlassian partner vám umíme poskytnout součinnost a poradenství pro minimalizaci hrozeb v případě zůstávání na serverových produktech, pokud vaše nástroje nejsou dostupné z veřejného prostoru.

 

Podrobné porovnání cloudových a data center produktů je k dispozici na stránkách Atlassian: https://www.atlassian.com/migration/assess/compare-cloud-data-center

 

Samuel Titka
Atlassian konzultant

Pokud potřebujete pomoc od expertů se zavedením nebo nastavením produktů Atlassian, nebo se chcete poradit ohledně toho, jak je co nejefektivněji využít ve vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat.

Naše řešení od Atlassian

 

Podobné projekty