Blog
2. února 2019 Radim Drinka

Co je nového v Jira Cloud

Práce v cloudových verzích Jiry má své zajímavosti a pro mě je velkým obohacením při práci se serverovými a data centrovými verzemi.

V posledních měsících jsme byli svědky dost rozsáhlých změn v JIRA cloudu. Sotva jsme si zvykli na nový vzhled cloudové Jiry, přijeli vývojáři z Atlassianu s dalšími novinkami. Sami to nazývají „The new Jira“. Na co (resp. z čeho) se tedy můžeme těšit?

Více uživatelů v JIRA Cloud

Nedávno společnost Atlassian vydala zprávu, že vstupuje do světa vlastního cloudu as 3.600 zaměstnanci začala používat JIRA cloud. Pokud vám vrtá v hlavě jak to je při maximálním počtu 2.000 uživatelů v JIRA cloudu možné, řešení je jednoduché. Atlassian zvýšil maximální počet uživatelů v JIRA cloud na 5.000.

Nový „fresh“ vzhled

Některé prvky těchto změn jsou již patrné iv serverových verzích – hlavně na úrovni issue – jsou uhlazenější, „krásnější“. Shrňme si, jakých změn ve vzhledu jsme si všimli v posledních měsících:

Menu lišta

Největší změna je viditelná okamžitě po přihlášení – lišta s položkami menu je vertikálně na levé straně (což mi docela vyhovuje, protože i Windows lištu používám na levé straně obrazovky – věřím, že to šetří místo) a ne horizontálně nahoře. Samozřejmě takto nezůstává místo pro textové položky menu. Musíme se naučit pracovat s ikonami.

Je samozřejmě možné rozšířit lištu, ale o šetření místem pak nemůže být ani řeči.

Přejděme si jednotlivé položky po pořadí. Uvádím is klávesovou zkratkou (pokud existuje).

JIRA

Klasické „tlačítko“ pro návrat na domácí obrazovku, naposledy navštívený dashboard. Možnost nastavit „My JIRA Home“ a nastavit si jako domácí stránku dashboard, board či filtr, byla odstraněna.

Starred and recent (\)

Klepnutím se dostaneme na velmi pěkný přehled nedávných boardů, projektů, filtrů, dashboardů a issues.

Šipka vlevo nahoře nás vrátí na dashboard.

Search (/)

Vstup do seznamu posledních issues, se kterými se pracovalo spolu s boardy, filtry, dashboardy a projekty, s možností vyhledání. Alternativa k Search okénku vpravo nahoře v serverové verzi.

Create issue (c)

Po stisku dostaneme klasickou obrazovku pro vytvoření issue.

Zajímavostí je možnost CSV importu přímo z této obrazovky.

Dashboards

Tady vidíme seznam všech dashboardů.

Boční umístění lišty neumožňuje ukázat seznam dashboardů, které byly označeny jako „favorite“, a ani určit jejich pořadí. „Manage dashboards“ tedy chybí.

Projects

Zajímavá věc se stane po stisku „Projects“.

Kromě seznamu a typu projektů vidíme pro nedávno otevřené i boardy přiřazené k projektům. Administrátoři mají vpravo nahoře možnost „Create project“.

Issues and filters

Kromě seznamu posledních filtrů máme možnost vyhledávat issues. Tak se dostaneme do Basic nebo Advanced vyhledávání tak, jak jej známe.

JIRA settings*

Vstup do administrace. Jelikož jde o cloud, vidíme zde i User management a Billing (obě pro celý cloud). User management neprobíhá tedy na úrovni Jiry, ale cloudu (tzv. „site“).

*pouze pro administrátory

Spodní část lišty také obsahuje ikony.

Notifications

Funkcionalita podobná té, kterou známe z Confluence.

Switch to…

Přechod mezi cloudovými aplikacemi Atlassianu a jinými (projekty v Jiře, spaces v Confluence atd.) včetně editace.

Alternativa k „Application Navigator“ v serverové verzi.

Help

Klasický JIRA help.

Your profile and settings

Nastavení profilu.

Issue

V issue se nám „vyčistila“ část pro workflow tlačítka a akce byly přesunuty bod tři tečky vpravo nahoře.

Tam tedy najdeme i možnost např. vytvořit sub-tasky.

Správa uživatelů

Velkou změnou ve správě uživatelů je zánik tzv. „user name“. Jak jsem zmiňoval výše, zpráva (není-li řízena přes G-Suite) probíhá v cloudu (site) a obsahuje mail, celé jméno a skupiny.

Samozřejmě lze nastavit způsob přístupu (samoregistrace, pouze pozvání atd.).

Next-gen projekty

Snad největší novinkou je zavedení tvz. next-gen-projects. Obecně mohu konstatovat, že se jedná o zcela nový způsob práce s Jirou. Změny, které můžeme očekávat:

Vytvoření projektu

Každý uživatel, který má přístup do Jiry (cloud core, cloud software), má oprávnění vytvořit next-gen-project. Tím pádem nemá toto oprávnění pouze administrátor, ale všichni.

Při vytváření projektu si vybíráme typ projektu (Scrum nebo Kanban) a typ přístupu k projektu (open – pro všechny, limitované – přidání uživatelé mohou vytvářet a editovat issues, ale všichni JIRA uživatelé mohou vidět a komentovat, private – pouze přidání vidí, vytvářejí, editují a komentují). Po zvolení „Advanced“ můžeme změnit navržený klíč.

Pokud zakliknete „Share settings with an existing project“, tak vytváříte klasický projekt a ne next-gen-project.
Můžeme tedy konstatovat, že každý next-gen-project je unikátní a nelze vytvářet next-gen projekty se sdílenou konfigurací.

 

Workflow a statusy

Next-gen projekty mají své workflows s globálními přechody (transitions), t.j. z každého statusu lze přejít do jakéhokoli jiného statusu. Tento workflow je vestavěný, nelze jej měnit (tato funkcionalita se připravuje) a není ani v seznamu workflows v administraci.

Aby se ušetřilo místo v pohledu na issue, mění se status jako výběr v poli:

Administrace next-gen-projectu

Lidé

Tento typ projektu nezná schémata a role z globálních nastavení – pouze administrátora, člena projektu a „viewera“.

 

Typy úloh a pole

Toto může být pro administrátora největší překvapení – běžný uživatel (je-li přidán jako Administrator v projektu) může vytvářet vlastní typy úkolů a pole!

Takže zpět k jedinečnosti projektu – každý může mít jiné issue typy, jiná pole pro tytéž issue typy a podobně.

Features

V aktuálním projektu lze de/aktivovat různé funkcionality:

Roadmap NOVINKA

Je možné vytvořit časovou roadmapu pro epicy. Doposud bylo toto možné jen s pomocí apps (pluginů). Přímé vytváření epiců v roadmapu je samozřejmostí.

Backlog

Agilní plánování stories do sprintů + opcionální přiřazení k epikům.

Sprints

Řízení práce ve sprintech na kanban boardu.

Jak je vidět vpravo nahoře, uživatel si může přidat vlastní sloupce.

Reports

Vestavěné reporty můžeme, ale nemusíme používat.

Pages

Vestavěné rozhraní do Confluence, kde lze přímo z Jiry vytvářet Confluence stránky podle šablon. Předpokladem je mít Confluence ve stejném cloudu.

Obrázky na boardech

Po zakoupení Trello se vývojáři v Atlassian správným způsobem inspirovali – pokud jsou přílohy v běžném grafickém formátu (.png, .jpg,…), kanban board je zobrazuje.

Co si o tom myslím

Zvýšení počtu uživatelů je podle mě strategické rozhodnutí. Atlassian již déle preferuje cloudová a data centrová řešení a nejlepší způsob je jít příkladem. Při současném trendu cloudových řešení považuji toto rozhodnutí za správné a vhodné pro společnosti, které používají cloudovou infrastrukturu. Napojení na G-Suite je jednoduché a praktické. Je to sice jediné možné napojení na externí systém managementu uživatelů, ale v cloudovém světě je velmi vhodné.

Nový „fresh“ vzhled je otázkou vkusu. Pro mě, jako dlouholetého uživatele serverových verzí, to byla velká změna a trvalo mi nějaký čas, než jsem si zvykl kde mám co hledat. Musím podotknout, že velké změny se udály na úrovni uživatele, nikoli v administraci. Jako administrátorovi mi chybí Announcement banner, který byl v cloudové verzi odstraněn. Z mého pohledu hodnotím změnu vzhledu neutrální.

Next-gen projekty jsou krokem vpřed ohledně aspektu „user-friendly“. Autonomnost při práci ocení jistě mnohé týmy a společnosti. Jako administrátor mám však obavu ze vzniku redundantních polí, issue typů pro tentýž účel jen s jiným jménem a podobně. Roadmapu hodnotím velmi pozitivně.

Na závěr

Práce v cloudových verzích Jiry má své zajímavosti a pro mě je velkým obohacením při práci se serverovými a data centrovými verzemi. Jelikož v cloudu je vždy nejnovější verze (a častokrát i obugovaná), obecně lze tvrdit, že to, co je v cloudu, bude jednou iv serverové verzi. Proto si každý musí udělat názor na novinky v cloudu sám.

Pro zájemce: https://community.atlassian.com/t5/Next-gen/ct-p/agility

 

Radim Drinka

Atlassian Certified Technical Sales

Podobné projekty