Blog
24. února 2022 EEA s.r.o.

Jak jsme spolu s Xray pomohli bance s úspěšnou digitální transformací migrovat 58 000 testů z HP ALM

Jednou z hlavních strategií banky jsou inovace. Proto je přirozené, že se banka rozhodla pro agilní digitální transformaci.

„Překvapila mě flexibilita a přizpůsobitelnost nástroje Jira. Ještě více mě potěšilo, že rozšíření Xray se řídí stejnými principy, což jen podtrhuje bezchybnou integraci oblasti správy testů do systému Jira. Je prostě neuvěřitelné, jakou rozmanitost procesů lze v systému Jira implementovat.“

Manažer řízení IT procesů v bance

O bance

Tato středoevropská banka je označována za lídra v oblasti inovací. V roce 2020 byla vyhlášena nejlepší digitální bankou z 300 registrovaných bank z celého světa. K dnešnímu dni banka získala 130 ocenění od 30 autorit. V minulosti tato banka jako první v zemi nabízela produkty a služby, jako je kreditní karta a internetové bankovnictví, které jsou dnes již samozřejmostí.

V dnešní době je pro udržení konkurenceschopnosti nebo dominantního postavení na trhu nezbytné umět rychle a efektivně reagovat na měnící se podmínky na trhu, na náhlé změny potřeb zákazníků nebo na nástup nových technologií.

Jednou z hlavních strategií banky jsou inovace. Proto je zcela přirozené, že se banka rozhodla pro agilní digitální transformaci. Za účelem efektivního poskytování produktů, služeb a řešení byly vytvořeny různé agilní metodiky či rámce. SAFe (Scaled Agile Framework®) byl zvolen pro své nesporné výhody.

Prvním krokem digitální transformace bylo samozřejmě nahrazení starých nástrojů.

Výzva – nahrazení starého nástroje

Předchozím nástrojem, který skupina testerů používala, bylo HP Quality Center. Při společné práci chybělo hlubší propojení mezi testery a vývojáři, protože nepoužívali stejný nástroj.

Vzhledem k vysokým nákladům na licence pro HP QC se neinvestovalo do upgradu na vyšší verze nebo dalších inovací. Interně v bance již nebyl HP QC podporován. V důsledku toho se začal hledat vhodný nástupce HP QC.

Jedním z hlavních požadavků vedení IT oddělení byla centralizace procesů, ideálně do jednoho multifunkčního nástroje.

Jira jako integrované řešení pro celý životní cyklus vývoje softveru

Banka si vybrala Jira Software jako základní řešení pro celý životní cyklus vývoje softwaru, včetně registrace úloh, správy vývoje řešení, vývoje produktů a služeb, plánování, správy nasazení, správy IT služeb (ITSM) a mnoha dalších procesů včetně správy testů. Serverové licence byly zvoleny proto, aby umožnily on-premise hosting a nabídly možnost většího přizpůsobení. V současné době se plánuje přechod na licence pro datová centra.

Jira Software je jednotkou na trhu mezi nástroji pro vývoj softwaru agilními týmy. Řešení postavené na platformě Jira bylo upřednostněno kvůli rychlosti nasazení a flexibilitě. Protože jedním z prostředků zvyšování kvality dodávaných řešení je testování, byl při výběru nástroje kladen důraz také na pokrytí potřeb testování.

Xray Test Management pro integraci mezi testováním a vývojem

Pro komplexní pokrytí potřeb v oblasti Test manažmentu, prakticky od definice testů až po reportování po jejich provedení, byla po důkladném výběru z kandidátů vybrána aplikace Xray Test Management for Jira.

Xray vyniká přívětivým uživatelským rozhraním, velkou flexibilitou, přizpůsobitelností a v neposlední řadě množstvím integrací pro testovací frameworky. Uživatelé byli ohromeni funkcemi Xray, jako je správa testovacích týmů, testů, správa testovacích plánů, výsledků testů a vestavěných reportů.

Zákazník si vybral společnost EEA, partnera společnosti Atlassian s rozsáhlými zkušenostmi s migrací, aby mu pomohla vybrat vhodné rozšíření Xray s pozdější implementací do systému Jira. Společnost EEA poskytla potřebné know-how a působila jako prostředník mezi zákazníkem a Xray při zodpovídání různých technických, procesních nebo praktických otázek.

Nasazení Xray bylo bezproblémové. Pilotní fáze začala workshopy, na kterých společnost EEA Ltd. jako externí partner banky představila Xray vybraným klíčovým uživatelům ze skupiny testerů. Byla také shromážděna zpětná vazba, která později posloužila jako základ pro konfiguraci Xray.

Xray byl zpočátku nasazen v neprodukčním prostředí, kde měli klíčoví uživatelé možnost bezpečně prozkoumat funkce Xray a posoudit vhodnost zvoleného řešení.
Tento krok jim neocenitelně pomohl seznámit se s nástrojem Xray a jeho fungováním, což vedlo k ujištění, že zvolený směr je správný.

Migrace

Pilotní provoz nástroje Xray v produkčním prostředí byl zpřístupněn dvěma agilním týmům. Po zhruba měsíčním provozu se postupně začaly přidávat další týmy. K dnešnímu dni je to 15 týmů a další budou následovat.

Interní osvěta s cílem rozšířit uživatele aplikace Xray na další týmy probíhala formou Q/A sezení, interní dokumentace a (video) manuálů vytvořených zainteresovanými klíčovými uživateli ze skupiny testerů spolu s odkazy na rozsáhlou a podrobnou oficiální dokumentaci Xray.

„Při přechodu z HP QC na Xray jsem měl obavy z nutné změny „myšlení“, protože jsme řadu let používali HP QC. Možnost vyzkoušet funkce v neprodukčním prostředí a přehledná a rozsáhlá oficiální dokumentace Xray spolu s radami externího partnera však rozptýlily veškeré mé pochybnosti.“

Senior IT tester

Dalším nezbytným krokem při přechodu na Xray byla migrace stávajících testovacích scénářů z dříve používaného nástroje HP Quality Center. Neocenitelným pomocníkem v tomto kroku je vestavěný Xray import wizard, který podporuje import z HP QC (kompatibilní verze HP QC pro import je HP ALM/QC v12.5x). Při správné přípravě souborů csv – exportů z HP QC – však není problém importovat testovací scénáře do systému Jira pomocí nástroje Xray Test Case Importer i ze starší verze HP QC, která byla použita v tomto konkrétním případě.

Jednalo se o poměrně rozsáhlou migraci, přeneseno bylo přibližně 58 000 testovacích scénářů, které dohromady obsahovaly přibližně 200 000 kroků. Z pohledu systémů Jira a Xray nemá ani tento větší počet testů a kroků žádný znatelný negativní dopad na výkon aplikace.

Z časového hlediska lze hovořit o přibližně 3 až 4 měsících na přípravu pilotního provozu, nasazení do produkce, přípravu interních osvětových materiálů a migraci samotných testovacích scénářů.

Výhody řešení

Krátce po nasazení se začaly projevovat výhody používání systému Jira společně s rozšířením Xray z hlediska správy testů:

Přirozená integrace mezi Xray a Jira

Jednou z nejvýznamnějších výhod přizpůsobení Xray s Jira je jejich vzájemná integrace, která umožňuje úzce propojit správu testů se správou a plánováním vývoje nebo nasazení.

Zadávání defektů v jednom nástroji

Významnou výhodou, kterou kladně hodnotila skupina testerů, je možnost vytvořit defekt přímo během provádění testu, aniž by bylo nutné opustit Xray. Automatické propojení vytvořených defektů se souvisejícím požadavkem, testem a provedením testu pomáhá zpřehlednit celý proces.

Zjednodušení časové evidence

Uživatelé ocenili, že se kvůli časovým výkazům nemusí proklikávat do jiného systému. Jednoduše vykazují čas pro daný problém v systému Jira, který může představovat tvorbu testovacích scénářů, vlastní testování, přípravu testovacích plánů apod.

Možnost pracovat na více projektech souběžně

Překvapivá, ale nikoliv nevýznamná výhoda, která se projevila ihned po nasazení Xray, zrychlila práci testerů pracujících současně na více projektech – otevřeli si více oken najednou, což dříve při používání HP QC nebylo možné.

Zjednodušení auditů z pohledu managementu

Volbu rozšíření Xray Jira pro správu testů pozitivně hodnotili také auditoři s vedením. Provádění auditů je jednodušší, když jsou data na jednom místě.

Úspora peněz a času

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena licencí na uživatele je ve srovnání s HP QC příznivější, došlo také k finančním úsporám. Významnou výhodou je také rychlost nasazení a také úspora času při školení, protože stačí uživatele proškolit v jednom nástroji, protože Xray je součástí systému Jira.

Díky těmto výhodám spolupracují prakticky všichni, kdo se podílejí na životním cyklu informačního systému (SDLC), a zajišťují tak nejvyšší kvalitu řešení.

Úspěšná digitální transformace vede tuto banku do budoucnosti

Banka postupem času reorganizovala způsob práce napříč celým IT oddělením. Rámec SAFe podpořený správnými nástroji zefektivňuje práci soběstačných agilních týmů, zkracuje dobu dodání a zvyšuje kvalitu řešení.
Do systému Jira jsou postupně přenášeny i procesy, které nesouvisejí s IT – správa zařízení nebo majetku, evidence staveb a mnoho dalších.

Jira a Xray se tak stávají v pravém slova smyslu centralizovaným systémem pro řízení a evidenci práce.

Samuel Titka

Atlassian konzultant

Podobné projekty